Sinds 2019 is er een nieuw paramedisch beroep in België: mondhygiënist. Maar wat zijn precies de taken van deze zorgprofessional?

Wat doet een mondhygiënist?

De mondhygiënist stelt voornamelijk preventieve handelingen, met name handelingen in de mond van de patiënt, met het doel aandoeningen te voorkomen en desgevallend te genezen alsook het behouden of optimaliseren van de mondgezondheid. De mondhygiënist werkt nauw samen met tandartsen, tandartsen-specialisten en artsen-specialisten in de stomatologie (en de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie).

Wie mag het beroep uitoefenen?

Men moet over een diploma beschikken van een opleiding die voldoet aan de kwalificatievereisten die opgesomd worden in het koninklijk besluit van 28/03/18 en daarnaast ook beschikken over een erkenning en een visum om het beroep van mondhygiënist te mogen uitoefenen.Er moeten nog koninklijke besluiten genomen worden om de erkenningsprocedure voor het beroep van mondhygiënist op te starten. Vanaf dat de erkenningsprocedure is opgestart kan men een aanvraag indienen voor een erkenning.

In Vlaanderen bieden 2 hogescholen de Bachelor tot Mondzorg aan: de Arteveldehogeschool in Gent en UCLL in Leuven-Limburg.

Hoe kwam dit beroep tot stand ?

In 2013 adviseerde de Federale Raad van de Tandheelkunde aan de Minister van Volksgezondheid om een nieuw beroep te creëren om hen te assisteren in het domein van de mond- en tandzorg om in de evoluerende zorgbehoeften te kunnen blijven voorzien en dus bepaalde taken te kunnen delegeren.

Om een ondersteunend beroep in de mond- en tandzorg te creëren heeft de Minister van Volksgezondheid, Mevrouw Maggie De Block, twee wetgevende initiatieven genomen:

  • Via het koninklijk besluit van 20 februari 2017 tot wijziging van de lijst van de paramedische beroepen werd ‘mond- en tandzorg’ toegevoegd aan de lijst van paramedische beroepen
  • Via de Wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd het mogelijk gemaakt dat een tandarts handelingen inzake tandheelkunde kan delegeren aan paramedische beroepen en aan verpleegkundigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu